Wobbler thân nhựa, wobbler nhựa trong, thân nhựa quảng cáo, wobbler nhựa là những tên gọi thường gặp dành cho một loại wobbler quảng cáo.
Nhìn chung wobbler thân nhựa có 2 loại như sau:
wobbler thân nhựa
Wobbler thân nhựa
- Wobbler thân nhựa, kẹp sắt: thân nhựa trong có độ dày thường là 0.5 zem, kích thước rộng 2cm, dài 15-16 cm;  gắn phần dưới là kẹp sắt loại 1cm, 3.6 cm, 6 cm, 8 cm.
wobbler thân nhựa
Wobbler thân nhựa
 Phần in ấn được gắn với thân nhựa bằng các cách: dán keo 2 mặt, keo dán sắt, đinh tán.
Hình thức gắn sản phẩm in sẽ phụ thuộc điều kiện trưng bày wobbler.
wobbler nhựa
Wobble thân nhựa
- Wobbler thân nhựa 2 đầu keo dính: thân nhựa trong, hai đầu thân nhựa dán băng keo. Đầu dưới dán mặt trưng bày phẳng như cửa kính, vách tủ gỗ, ... Những nơi không có gờ để dùng kẹp. Đầu trên dán vào vào mặt sau sản phẩm in.
wobbler nhựa
Wobbler thân nhựa
Wobbler nhựa trong với hình dạng chủ yếu trong suốt, rũ xuống tạo cảm giác mềm mại, thân thiện nên hiệu quả tiếp cận khách hàng khá cao.